Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Aktualności


Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja Policzne, Zawoja Czatoża i Skawica

Pliki do pobrania: SIWZ Załącznik 1 - formularz ofertowy Załącznik 1a Załącznik 1b Załącznik 1c Załącznik 2 Załącznik 3 - wykaz osób Załącznik 4 - umowa Załącznik 5 - Wykaz cen Załącznik 6.1 PFU Skawica Załącznik 6.2 PFU Zawoja Policzne Zawoja Czatoża Załącznik 7 - mapa aglomeracji Załącznik 8 - Zawoja Świniarka Załącznik 9 - rondo Małe Widełki Załącznik 12...

Inżynier Kontraktu – zawarcie umowy z Wykonawcą

Zawarto umowę z Konsorcjum firm: Dom Inżynierski PROMIS S.A., Ul. Stoisława 2, 70 – 223 Szczecin, „SMAJDOR” Leszek Smajdor, ul. Grunwaldzka 200 f, Nowy Sącz, WWpartnet TB” Wojciech Wesołowski, ul. Św. Heleny 53, 33-300 Nowy Sącz na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja - etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16.