Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum – zawarcie umowy z Wykonawcą

W dniu 12.05.2017r. została podpisana umowa z konsorcjum firm:

  1. Przedsiębiorstwo budowlane ,,MODUŁ” Sp. z o. o.,
  2. Zakład budownictwa ogólnego ,,MODUŁ” Bożena Guzik,

na realizację zadania pn. „Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum.

Powrót do strony głównej