Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Przetargi


Stacja zlewna ścieków sanitarnych

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie stacji zlewnej ścieków sanitarnych na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawoja – Widły.