Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa – zawarcie umowy z Wykonawcą

W dniu 10 marca 2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą HYDROEL Zakład Wiertniczo–Geologiczny S.C. Janusz Dyda, Jerzy Dyda, Bogdan Skumiał, na realizację zadania pn. „Budowa ujęcia wody – studnia głębinowa- Żółty FIDIC”. Planowany termin zakończenia robót 30.11.2017 r.

Powrót do strony głównej