Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Inżynier Kontraktu – zawarcie umowy z Wykonawcą

Zawarto umowę z Konsorcjum firm: Dom Inżynierski PROMIS S.A., Ul. Stoisława 2, 70 – 223 Szczecin, „SMAJDOR” Leszek Smajdor, ul. Grunwaldzka 200 f, Nowy Sącz, WWpartnet TB” Wojciech Wesołowski, ul. Św. Heleny 53, 33-300 Nowy Sącz na usługę pn: Inżynier Kontraktu dla Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Zawoja – etap I” nr POIS.02.03.00-00-0012/16.

Powrót do strony głównej