Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Zawarcie umowy o dofinansowanie

W siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Przedstawiciele Beneficjenta Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Sp. z o.o. wraz z przedstawicielami funduszu zawarli umowę o dofinansowanie – (zdjęcia zawarcie umowy o dofinansowanie).

Powrót do strony głównej