Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności na zadanie pn: „Uzupełnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecią rozdzielczą i przyłączami”

Pliki do pobrania:

Powrót do strony głównej