Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
na terenie Gminy Zawoja - etap I

Fundusze Europejskie Unia Europejska

Uzupełnienie systemu kanalizacyjnego w Skawicy siecią rozdzielczą i przyłączami (II)

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych przez PGKiB ”Zawoja” Sp. z o.o. będących załącznikiem Nr 1 do uchwały nr 1/2017 Zarządu Spółki z dnia 24.01.2017.

Pliki do pobrania:

Powrót do strony głównej